Saturday, May 25, 2019

How To Get Rid Of Stretch Marks 2 Simple Home Remedies

how to get rid of stretch marks,
How To Get Rid Of Stretch Marks:- स्ट्रेच मार्क छालाकाे सतहमा जुन बन्द रेखामा देखिने हल्का खैराे रंगहरू हुन् , स्ट्रेच मार्क खास गरि पेटकाे छालामा देखिन्छ, तर याे स्ट्रेच मार्क जांघ, पाखुराकाे माथिल्लाे भाग, छाति तथा अन्य भागमा पनि हुन सक्छ । गर्भवति महिलामा प्राय पेटमा देखिने गर्छ , माेटाे मान्छेहरूकाे अन्य भागमा पनि देखिन सक्छ...
- Advertisement -

Must Read